» Uzmanlık Alanlarımız

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdarenin her türlü işlem ve olayına karşı kişiler adına gerekli itiraz ve müracaatların ilgili kamu kurum ve kuruluşuna yapılması, Kamu ihalelerinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünden Kamu İhale Kurumuna yapılacak her türlü müracaat ve itirazlar ile Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı İdare mahkemelerinde açılacak davaların takibi, Gümrük ve Vergi Mevzuatından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, idari işlemlerin iptali ile idarenin her türlü işlem ve eyleminden doğan zararların tazmini için tam yargı davalarının takibi.
web tasarım