» Uzmanlık Alanlarımız

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra hukuku kapsamında her türlü alacağın takıp ve tahsili işlemleri, ihtiyati haciz müracaatı, itirazın kaldırılması, iptali, menfi tespit-istirdat davaları, tahliye davaları, istihkak davaları, çocuk teslimi, kıymet takdirine itiraz, ihalenin feshi davaları ile İcra İflas Kanunundan doğan ceza davalarının takibi.

İflas hukuku kapsamında iflas davası, iflas işlemlerinin takibi, alacakların iflas masasına yazdırılması, iflas ertelemesi, konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması işlemlerinin takibi, borçlu şirket veya gerçek kişilerin borç yapılandırılmalarına ilişkin olarak alacaklılarla gerekli müzakerelerinin yapılması .

web tasarım