» Uzmanlık Alanlarımız

MEDENİ VE BORÇLAR HUKUKU

Türk Medeni Kanunu kapsamında; Kişilerin vazgeçilmez ve devredilmez haklarına karşı yapılan her türlü saldırının önlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması, maddi ve manevi zararlarının tazmini, vasikayyum atanması, dernek ve vakıf kuruluşları ile kurulmuş dernek ve vakıflara hukuki danışmanlık, aile hukukundan doğan nişan, evlilik, boşanma, çocukla kişisel ilişki tesisi, velayet, nafaka davaları, gayrimenkul mevzuatından doğan bilumum ihtilafların çözümü, miras hukuku çerçevesinde veraset ilamının alınmasını müteakip terekenin tespiti ve mirasın intikali işlemlerinin takibi, vasiyetname düzenlenmesi, miras taksim sözleşmeleri, miras payının devri sözleşmeleri, tenkis ve denkleştirme davaları, mirasın reddi, ölüm öncesinde mal kaçırma amacıyla gerçekleştirilen tasarrufların iptali

Borçlar Hukuku kapsamında genel hükümler dahilinde haksız fiilden doğan maddi-manevi tazminat davaları, sebepsiz zenginleşme davaları, özel hükümler kapsamında sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerden kaynaklı ihtilafların çözümü, kira hukuku kapsamında gayrimenkul tahliye davaları ile diğer bilumum davaların takibi.

web tasarım