» Uzmanlık Alanlarımız

İŞ HUKUKU

İşçi-işveren arasında akdedilecek her türlü hizmet sözleşmeleri, işyeri uygulamalarına ilişkin iç yönetmeliklerinin hazırlanması, hizmet tespit davaları, işe iade davaları, kıdem, ihbar, fazla mesai ve sair işçi özlük haklarının tespit ve tahsili davaları, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında her türlü iş kazasından doğan ceza davaları ile destekten yoksun kalma, maluliyet, cismani zararların tazmini, manevi tazminat davaları, Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında doğmuş ve/veya doğabilecek ihtilafların çözümü ile Basın İş ve Deniz İş hukukundan kaynaklı davanın takibi.
web tasarım