» Uzmanlık Alanlarımız

TİCARET - ŞİRKETLER HUKUKU

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurulmuş başta Anonim Şirketler ile Adi Ortaklıklar, Kolektif, Komandit, Limited, Holding ile Kooperatiflerin ticari faaliyetleri kapsamında doğmuş ve/veya doğabilecek her türlü hukuki ihtilafın müzakeresi ve çözümü, şirketlere hukuki danışmanlık, şirket ana sözleşmesi dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması, değiştirilmesi, şirket kuruluş, birleşmeleri, devralmalar, bölünmeler, tasfiye işlerini takibi, halka arz, esas sermaye artırımları ile her türlü ticari uyuşmaların çözümü.
web tasarım