» Uzmanlık Alanlarımız

CEZA HUKUKU

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve ilgili diğer ceza hukuku mevzuatı çerçevesinde; soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki/mağdur vekili ve/veya şüpheli/sanık müdafii sıfatıyla başta Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemeleri kapsamına giren her türlü davanın takibi.

web tasarım