» Haberler

İSTANBUL’DA BAZI ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

Daha önce toplu mahkeme iken 09.02.2011 tarihinde kabul edilen 6110 no’lu “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 13. maddesi ile değiştirilen 5235 sayılı “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev  ve  Yetkileri  Hakkında Kanun”un  5/2. fıkrası ile tek hakimli mahkemelere dönüştürülen Asliye Ticaret Mahkemeleri; 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 28.09.2014 gün ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra tekrar toplu mahkemelere dönüştürülmüştür.

Bunun üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesinin 02.09.2014 gün ve 29107 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.08.2014 gün ve 1876 no’lu kararı ile, Bakırköy’de 1-7, İstanbul’da 1-18, İstanbul Anadolu Adliyesinde 1-7. Asliye Ticaret Mahkemelerinin faaliyetlerinin devamına, bu mahkemelerin 15.09.2014 tarihinde faaliyete geçmelerine, bu mahallerde bulunan diğer Asliye Ticaret Mahkemelerinin 15.09.2014 tarihinde faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

2 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29107

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİDAİRESİKARARI

Karar Tarihi : 26/8/2014

Karar No      : 1876

1- İş, kadro ve ihtiyaçdurumu gözetilerek bir başkan ile yeteri kadar üye görevlendirilmek üzere Adana’da 1-2, Ankara’da 1-12, Ankara Batı’da 1, Antalya’da 1-3, Bakırköy’de 1-7, Bursa’da 1-2, Denizli’de 1, Eskişehir’de 1, Gaziantep’te 1, İstanbul’da 1-18, İstanbul Anadolu’da 1-7, İzmir’de 1-5, Karşıyaka’da 1, Kayseri’de 1, Kocaeli’de 1, Konya’da 1-2, Mersin’de 1-2, Samsun’da 1 ve Trabzon’da 1 inci asliye ticaret mahkemesinin faaliyetlerine devam etmesine, bu mahallerde bulunan diğer asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulmasına,

2- Birinci bentte belirtilen asliye ticaret mahkemelerinin 15/9/2014 tarihinde faaliyete geçirilmelerine, bu mahallerde faaliyette bulunan diğer asliye ticaret mahkemelerinin 15/9/2014 tarihinde faaliyetlerinin durdurulmasına,

3- Bir başkan ile yeteri kadar üye görevlendirilmek üzere faaliyetlerine devam etmesine karar verilen asliye ticaret mahkemelerinin 15/9/2014 tarihinde faaliyete geçirilmesine

26/8/2014 tarihinde karar verilmiştir.

haber kaynağı: http://www.istanbulbarosu.org.tr/Detail.asp?CatID=1&SubCatID=1&ID=9574&des=ISTANBUL’DA-BAZI-ASLIYE-TICARET-MAHKEMELERININ-FAALIYETI-DURDURULDU

 

» Diğer Haberler
web tasarım