» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

Kollukta verilen ifade – Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 148/4. maddesine ilişkin olarak Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2011/5871 E., 2014/3980 K. sayılı ve 20.05.2014 tarihli kararı aşağıdaki gibidir.

“…Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunda soruşturma evrakı tefrik edilen sanık F.U’nun, üzerinin aranması sonucu cebinden suça konu net 2,75 gram esrarın çıktığı, olay tutanağına göre söz konusu uyuşturucu maddeyi kimden aldığı sorulduğunda ismini bilmediği ancak görse tanıyabileceği bir erkek şahıstan aldığını söylemesi üzerine kolluk görevlilerine sanığı gösterdiği, sanık Fatih’in kollukta müdafii olmaksızın alınan beyanında bu ifadelerini tekrarladığı anlaşılmış ise de yargılama aşamasında verdiği beyanı ile kollukta alınan ifadelerini reddettiği, CMK’nın 148. Maddesinin 4. fıkrası gereğince müdafii hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hakim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınmayacağı, ayrıca sanığın üzerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanılmadığı ve sanığın F.U.’i tanımadığına ve kimseye uyuşturucu madde satmadığına ilişkin savunmasının aksine, atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden beraat yerine mahkumiyet hükmü kurulması, yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA…”

 Ad Soyad :
E-Mail :
Web Sitesi :
Yorumunuz :
    Resimdeki karakterleri yazınız
   
web tasarım