» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

İş Bedelinin Tahsili Davası, Adi Yazılı Sözleşme, Şözleşmede Silinti, Silintinin Taraflarca Onaylanması, Götürü Bedel
İş bedelinin tahsili davasında yerel mahkemenin vermiş olduğu davaın kısmen kabulü ile 27.637,30 TL bakiye iş bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair kararın temyizi üzerine, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2012/5133 E, 2013/3721 K. sayılı ve 06.06.2013 tarihli kararı ile aşağıdaki şekilde hüküm tesis etmiştir. Buna göre;

 “Yanlar arasında 05.11.2007 tarihli ve ‘mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi’ başlıklı adi yazılı şekilde sözleşme yapılmıştır. Davacı yüklenici; davalı ise iş sahibidir. Sözleşmenin 4. maddesi hükmü incelendiğinde; iş bedelinin taraflarca ‘götürü’ olarak ve 17.000,00 TL tutarında kararlaştırılmış olduğu açıklıkla anlaşılmaktadır. Somut olayda uygulanması gereken 1086 sayılı HMUK’nın 298. maddesi hükmü gereğince, sözleşmede yapılan sözü edilen silinti taraflarca onaylanmadığından hükümsüzdür. (HMK md. 207). Bu yasal nedenle, iş bedelinin KDV dahil 17.000,00 TL tutarında ve götürü bedel olduğunun kabulü gerekmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 365/1 maddesi hükmü gereğince, iş bedelinin sözleşmenin taraflarınca götürü şekilde kararlaştırılmış olması durumunda ; iş, önceden tahmin edilenden daha çok çalışmayı ve masraf gerektirmiş olsa bile yüklenici, işi götürü bedelle yapmak zorundadır ve bedelin arttırılmasını isteyemez. O halde mahkemece yapılacak iş; 17.000,00 TL iş bedeli tutarından, davalı tarafından davacıya ödendiği kanıtlanan 10.400,00 TL miktarındaki ödemenin mahsubu yapılarak, geriye kalan iş bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesinden ibaret olmalıdır. Mahkemece yukarıda açıklanan hususular gözden kaçırılarak, yazılı şekilde ve gösterilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.”    

 

 Ad Soyad :
E-Mail :
Web Sitesi :
Yorumunuz :
    Resimdeki karakterleri yazınız
   
web tasarım