» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

Emlakçı Hizmet Bedeli-Tellallık Sözleşmeleri-Yer Gösterme Tutanağı
         T.C

    YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO       : 2011/4554

KARAR NO  : 2011/11163              YARGITAY İLAMI

 

 

MAHKEMESİ          : Üsküdar 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ                     : 24/12/2010

NUMARASI             : 2009/21-2010/320

DAVACI                    : İbrahim Altetmek vekili avukat Ali Barış Çabuk

DAVALI                    : M.K. vekili avukat. A.H.B

  

        Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

 

KARAR

 

            Davacı, Century 21 Alfa Gayrimenkul unvanı ile emlakçılık yaptığını, davalının ofisine gelerek gayrimenkul aradığını beyan etmesi üzerine dava konusu taşınmazı gezdirdiğini, davalının taşınmazı gördüğüne dair 10.08.2007 tarihli gayrimenkul görme formunu imzaladığını, buna rağmen komisyon bedelini ödememek için hileli yollarla taşınmazı satın aldığını, 15.000 USD tellallık ücreti alacağı için davalı hakkında icra takibi başlattığını ileri sürerek, davalının icra dosyasına yaptığı itirazın iptali ile takibin devamını, haksız itiraz nedeni ile %40 icra inkar tazminatının tahsilini istemiştir.

            Davalı, gayrimenkul görme formuna sadece isim ve adres kısmını yazarak imza attığını, formdaki diğer kısımların boş olduğunu, emlak komisyoncusunun satış ya da kiralama işleminde taraf olabilmesi için öncelikle gayrimenkulün sahibinden yetki alması gerektiğini, taşınmazı sahibinin gazeteye verdiği ilan üzerine satın aldığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

            Mahkemece, taşınmazın satımında davacının bir katkısı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine, davacının asıl alacak miktarı olan 19.000.00 üzerinden %40 icra inkar tazminatı ile yükümlü tutulmasına karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

            Davacı ile davalı arasında 10.08.2007 tarihli tellallık sözleşmesi yapıldığı ve taşınmazın davacı tarafında verilen hizmet sonucu görüldüğü mahkemenin kabulündedir. Davacı tellalın sözleşmede yazılı taşınmazı göstermesinden sonra davacının dava konusu taşınmazı 29.02.2008’de taşınmazın malikinden tapuda satın aldığı ihtilafsızdır. Davalı taraf, davacı ile olan akdi ilişkiyi sonlandırmadan taşınmazı satın almıştır. Tellallık sözleşmesinde alıcının gördüğü gayrimenkulleri şahsı, ortağı ve idarecisi bulunduğu şirket, kan ve sıhri hısımları vs. sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde satın alması halinde satış bedeli üzerinden %3 komisyon + KDV komisyon bedeli ödeyeceğinin kararlaştırıldığı da anlaşılmakla, sözleşmenin bu hükmü tarafları bağlar. Davacının dayandığı 10.08.2007 tarihli sözleşme BK. 404. maddesindeki şartlara uygun geçerli bir tellallık sözleşmesi olup, tellal BK.405/1. maddesi hükmüne göre ücrete hak kazanmıştır. Tellallık sözleşmesi, tellal ile bu sözleşmeyi imzalayan kişi arasında hak ve borç doğuran bir sözleşmedir. Öyle olunca davalı davacıya karşı sözleşme ile yükümlendiği ücretten sorumludur. Mahkemenin, sözleşmenin açık hükmünü göz ardı ederek yazılı şekilde hükmü tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

            SONUÇ:  Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, 06.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                       Üye                            Üye                    Üye                        Üye

A.Alkan                   H.Kara                     R.Ünal             M.Duman               C.İlgün

 

 

Lira :

18.40 TL P.H.

 

  ALPEREN ŞEN
diyor ki;


merhaba aynı olay biraz farklı bir şekilde başıma geldi bir emlakçıda görme formu imzaladım ancak başka bir emlakçıdan aldım aldığım emlakçı müteahitin yetki verdiği bir emlakçı almaktan vaz geçtiğim emlakçı ise müteahitin tanımadığı bir emlakçı müteahit mahkemede vaz geçilen emlakçıyı tanımadığını ve yetki vermediğini söyler ise sonuç ne olur bilgi verebilirseniz sevinirim teşekkürler..


Ad Soyad :
E-Mail :
Web Sitesi :
Yorumunuz :
    Resimdeki karakterleri yazınız
   
web tasarım