» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

7201 sayılı Tebligat Kanunu 21. maddenin son hali




7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı 21. maddesine 11/01/2011 kabul tarihli 6099 sayılı Kanun ile birinci fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir.  

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin son hali aşağıdaki gibidir.

Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina:

Madde 21 – (Değişik : 6/6/1985 - 3220/7 md.)

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 11/1/2011-6099/5 md.) Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek: 19/3/2003-4829/5 md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

 

            Yapılan Değişiklik Hakkındaki Düşüncelerim;

            7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine eklenen fıkra bundan sonra gerçek kişilere yapılacak tebligatlar bakımından büyük önem taşımaktadır. Bundan sonra mahkemeler ve icra daireleri ile her türlü resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek kişilere çıkarılacak tebligatın imkansızlığı ve/veya muhatabın tebliğden imtina etmesi halinde Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine kayıtlı adreslerine yeniden çıkarılacak tebligat, posta memuru tarafından o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim edilecektir. Bu düzenleme bundan sonra gerçek kişiler yönünden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 35. maddesini bir anlamda uygulanamaz hale getirmiş bulunmaktadır. Düzenlemenin hızlı adalet ve usul ekonomisi bakımından yerinde bir düzenleme olduğu kanaatindeyim. Ancak Merkezi Nüfüs İdaresi Sistemindeki aksaklıklar ve/veya hatalar sebebiyle kanunların koyduğu sürelerin kaçırılması nedeniyle kişilerin hak mahrumiyetlerinin doğma ihtimali gündeme gelebilecektir. Tüzel kişiliklere yapılan tebligatların imtina ve/veya imkansızlık sebebiyle gerçekleştirilememesi halinde Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi her ahvalde uygulanacaktır.  

Av. A. Barış ÇABUK



FATİH YILMAZ
diyor ki;


Sayın Çabuk İyi Günler, Öncelikli olarak meslekte yeni bir meslektaşınız olarak tebligat kanununda yapılan değişiklikiğe ilişkin sormak istediğim bir husus var. İlk olarak herhangi bir gerçek kişiye çıkarılacak tebligatlarda direkt olarak adres kayıt sistemindeki adrese tebligat yapılabilmesi sizce mümkün müdür? İkinci olarak tebligat kanunu 21 de ki bahsedilen kişinin nüfusa kayıtlı olan adresi mi yksa mernis-yurt içi ikametgah olarak çıkan adresi mi?Zira uygulamada duydugum kadarıyla mernis-yurt içi ikametgah adresleri 7-8 tane olabiliyormus ve bazı müdürler sadece mernis adresine tebligatı yaparken bazıları hepsine yapılması gerek diyormuş..Söz konusu konuya ilişkin sorularımı cevaplandırrsanız çok teşekkür ederim.. İyi Çalışmalar


Av.A.Barış ÇABUK
diyor ki;


Sn. YILMAZ, Herhangi bir gerçek kişi borçlunuz hakkında başlatacağınız icra takibinde borçlunun T.C. Kimlik numarasının UYAP üzerinden tanımlanmasını müteakip borçlunun merkezi adres kayıt sisteminde gözüken adresine normal tebligat yapmanızı engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak yapılacak tebligatın bila dönmesi halinde 7201 sayılı Yasanın 21. maddesine eklenen yeni düzenleme gereğince tebligatın gerçekleştirilmesini talep edebilirsiniz. Uygulamada sıkça rastlanan sorunlardan birisi olan sorunuza cevap vermek gerekirse gerçek kişi borçluların en son kayıtta gözüken mernis-yurt içi ikamet adresine tebligatın yapılması gerektiği kanaatindeyim.


Deniz POLAT
diyor ki;


Üstad bir şey soracam müsadenle: zabıta amir ve memurlarından kasıt kimler...baya bir tereddüt hasıl oldu...emniyet amirliği,polis karakolu vs.. amir veya memurları bu gruba dahil mi?


Av.A.Barş Çabuk
diyor ki;


Sn.Polat Tebligat Kanununun 2,21,24,28inci maddelerinde geçen "zabıta" kelimesinden kast edilen kolluk kuvvetleridir. Yani, meskun mahallerde polis, kırsal kesimde jandarmadır. Uygulamada zabıta kelimesinin karışıklığa sebebiyet verecek şekilde belediye zabıtası olarak anlaşıldığı görülmektedir. Bundan dolayı yasada bahsi geçen "zabıta amir veya memuru" kavramının "kolluk kuvvetleri" olarak değiştirilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim..


muhtar sadık çelik
diyor ki;


Sn.Barış bey ben muhtarlık yapmaktayım. postacı bize evrakı getiriyor. üzerinde mernistir iade edilemez yazıyor kısaca. ben kontrolümü yapıyorum. gerçekten muhatabın adresi adres kayıt sistemindeki adres ise alıyorum. yoksa iade ediyorum. bu konuda postacılarla hatta müdürleri ali beyle anlaşamıyoruz. almam için baskı yapıyorlar. sanırım benim tavsiyem üzerine beni savcılığa vereceklerdi vermişlerdir. Konya (no unuttum) icra müdürüne tebliğatı almadığımı bildirmişler. icra müdürü muhtar haklı biz yanlış basmışız o evrak mernis değil demiş. postacı bunu ağzından kaçırdı. müdürüne sordum. teyit etti. kim haklı. teşekkür ederim.


Av. Barış Çabuk
diyor ki;


Yürülükte olan yasa metninde de açıkça dile getirildiği üzere "gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır." Ayrıca Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar. Ancak tebligat memurunun size getirdiği tebligat üzerindeki adres ile sizin kayıtlarınızdaki adresler birbiriini tutmuyorsa, tebligatı almama hakkınız bulunmaktadır. Buna rağmen tebligat memuru tebligatı almanız konusunda size baskı uyguluyorsa tüm sorumluluğu tebligat memurunun üstlendiğini içeren bir tutanak düzenleyip tebligat memuruna imzalattırın. Yada buna yanaşmaması halinde tebligatı alma esnasında tebligat parçasına şerh düşmenizde fayda vardır. Bu durumda size karşı herhangi bir sorumluluk yüklenilemeyecek olup, işlemi gerçekleştiren tebligat memurunun cezai sorumluluğu doğacaktır. Av. A. Barış ÇABUK


BÜLENT SÜZGÜN
diyor ki;


sayın Barış bey ben postacıyım mernisle ilgili bir şey sorucağım misal (y) icra dairesi (X) adlı kişiye tebligat çıkarıyor tc no su var ama MERNİS İBARESİ YOK ben bu evrağı gösterilen adrese götürdüm şahsın taşındığını beyan ettiler sonra bu evrağı muhtarlığa götürüyorum yapılan muhtarlık araştırmasında kişi ADNKS KAYITLIDIR kaşesiyle onaylayarak muhtar tebligat kanunun 21. maddesine eklenen yeni maddeye göre alıyor.Bu işlem doğrumu acaba ??


Av. Barış ÇABUK
diyor ki;


Sn. Süzgün, Blog yazısısında da açıklandığı üzere, maddenin 2. fıkrası uyarınca yapılan işlemde kanaatimce bir usulsülük bulunmamaktadır. Madde metnindeki usul ve esaslara uyulması halinde tebligat hukuken geçerlidir. Madde metninde ki " muhatap o adreste hiç oturmamış" ibaresinden de açıkça anlaşıldığı üzere tebligat zarfı üzerindeki borçlu T.C. Kimlik numarası ile muhtarlıktaki T.C. kimlik numarası tutuyorsa, muhtarın tebligatı almasında hiçbir yasal sıkıntı olmayacaktır.


Ad Soyad :
E-Mail :
Web Sitesi :
Yorumunuz :
    Resimdeki karakterleri yazınız
   
web tasarım