» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

Mahkemeye Erişim Hakkı - Hukuk Güvenliği Hakkı - Etkili Başvuru Hakkı

Mahkemeye erişim hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin “Dürüst yargılanma hakkı” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen hakkın özünde bulunan temel bir unsurdur.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

07.05.2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip 13.05.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 12.09.2010 tarihinde yapılan Halk oylaması ile yürürlüğe giren 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkında Kanun, 1982 Anayasası’nın Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde önemli değişiklikler getirmiştir.
web tasarım