» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

Emlakçı - Komisyoncu Ücreti - Yer Gösterme

Emlakçı ile imzalanan yer gösterme tutanağı - gayrimenkulün başka emlakçıdan satın alınması - Yargıtay Kararı

AVUKAT TARAFINDAN YAZILAN DİLEKÇE – TELİF HAKKINA TECAVÜZ – HAKSIZ REKABET;

Avukat tarafından yazılan bir dilekçenin ilim ve edebiyat eseri olarak korunabilmesi için, edinilen bilgi birikimi, mesleki tecrübe ve mevzuat incelemesi ile yazılabilecek mutat bir dilekçe olmanın üzerinde; hukuki görüşlerin ve vakıaların sunuluşu, düzenlenişi, bilgilerin derlenişi ve seçilmeleri itibarı ile sahibinin hususiyetlerini taşıması gerekir.

İş Bedelinin Tahsili Davası, Adi Yazılı Sözleşme, Şözleşmede Silinti, Silintinin Taraflarca Onaylanması, Götürü Bedel

İş Bedelinin sözleşmenin taraflarınca götürü şekilde kararlaştırılmış olması durumunda; iş, önceden tahmin edilenden daha çok çalışmayı ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, işi götürü bedelle yapmak zorundadır ve bedelin arttırılmasını isteyemez.

Emlakçı Hizmet Bedeli-Tellallık Sözleşmeleri-Yer Gösterme Tutanağı

Borçlar Kanunu 404. maddesindeki şartlara uygun geçerli bir tellallık sözleşmesinin(yer gösterme formu) varlığı halinde tellal(emlakçı) BK.405/1. maddesi hükmüne göre ücrete hak kazanmıştır.

İnanç Sözleşmesi-İnançlı İşlem

İnançlı bir işlem ile inanan, sahibi olduğu bir mülkiyet veya alacak hakkını inanılana kazandırıcı bir işlemle devretmekte ancak borçlandırıcı bir sözleşme ile de onu bazı yükümlülükler altına sokmaktadır.
web tasarım