» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarında yetkili mahkeme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 168. maddesinde düzenlenmektedir.

Aile Başkanının Sorumluluğu-Görevli Mahkeme-Aile Mahkemesi

Aile başkanının sorumluluğu nedeniyle tazminat istemine ilişkin davaya Aile Mahkemesi bakmakla görevlidir.
web tasarım