» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

7201 sayılı Tebligat Kanunu 21. maddenin son hali

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı 21. maddesine 11/01/2011 kabul tarihli 6099 sayılı Kanun ile birinci fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir.
web tasarım