» Av. Barış Çabuk Blog Yazıları

Kollukta verilen ifade – Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu,

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 20.05.2014 tarihinde, müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifadenin, hakim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamayacağını aksi durumda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 148/4. maddesine aykırı hareket edilmiş olunacağına karar vermiştir.

Ceza Yargılaması bakımından cep telefonu kayıtlarının delil değeri,

Aynı ortamda ve telefonda yaptığı görüşmelerin cep telefonuna kayıt edilmesi suretiyle elde edilen kayıtların 5271 sayılı Ceza muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesi kapsamında değerlendirmesi hk.

Ceza Yargılamasında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumununa ait yasal düzenleme, uygulama şartları, sonuçları ve bu karara karşı başvurulacak yasa yolu.
web tasarım